Przyłębska Julia
Muszyński Mariusz
Jędrzejewski Zbigniew
Kieres Leon
Pawłowicz Krystyna
Piotrowicz Stanisław
Piskorski Justyn
Pszczółkowski Piotr
Sochański Bartłomiej
Stelina Jakub
Sych Wojciech
Warciński Michał
Wojciechowski Rafał
Wyrembak Jarosław
Zielonacki Andrzej

22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok w sprawie wniosku posłów Prawa i Sprawiedliwości, Bartłomieja Wróblewskiego i Piotra Uścińskiego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP artykułu 4a pkt 1 ppkt 2) Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r.: “Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy (...) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”. My, osoby podpisane pod tym listem, jesteśmy głęboko przekonani i przekonane, że wykreślenie tego artykułu z ustawy, a co za tym idzie - kryminalizacja przerywania ciąży w opisanej sytuacji, stanowi pogwałcenie polskiej Konstytucji i praw człowieka.

W 2019 roku Komitet ONZ przeciwko Torturom orzekł, że odmowa dostępu do legalnej aborcji w pewnych okolicznościach wiąże się z tak intensywnym cierpieniem fizycznym i psychicznym, że może stanowić torturę. Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie czy nieodwracalna choroba płodu stanowią taką właśnie okoliczność. Odmowa przerwania ciąży w takiej sytuacji oznacza często miesiące oczekiwania na spodziewane poronienie, obumarcie płodu czy też narodziny dziecka i patrzenie na jego śmierć. Trudno sobie wyobrazić powody, dla których jakiekolwiek państwo miałoby zmuszać rodziców i ich dziecko do takiego cierpienia.

Przypominamy, że według 40 art. Konstytucji RP nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Jednocześnie art. 68 mówi o tym, że każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia, kobiety w ciąży stanowią jedną z grup, która powinna być otoczona szczególną opieką. Uważamy, że podstawą tej opieki powinno być zapewnienie godnego, bezpiecznego przebiegu ciąży i porodu. Jeśli przesłanka do aborcji związana z głębokim upośledzeniem płodu zostanie wykreślona, prawo to nie będzie mogło być realizowane - zdrowie fizyczne i psychiczne kobiety w ciąży nie będzie chronione przez polskie państwo. Zamiast szczególnej opieki zdrowotnej będzie im groziło upokorzenie, niepewność i cierpienie.

Dlatego apelujemy do sędziów TK o wydanie decyzji zgodnej z Konstytucją RP oraz z Konwencją ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania i o odrzucenie wniosku posłów Wróblewskiego i Uścińskiego.