Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe po zarejestrowaniu się w Serwisie, jest Operator Serwisu:

Nowa Lewica z siedzibą przy ul. Złotej 9 lok. 4, 00-019 Warszawa, numer ewidencji w księdze ewidencji partii politycznych: EwP 87.

Dodatkowym podmiotem przetwarzającym Państwa dane wyłącznie w celach świadczenia na rzecz Nowej Lewicy usługi hostingu i utrzymania strony internetowej, na której znajduje się serwis jest firma: HEDEA Krzysztof Osiecki, ul. Kobylińskiego 14, 09-400 Płock

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – jest nim Piotr Piekarski. Poniżej znajdą Państwo jego dane kontaktowe.

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne. Administrator otrzyma je od Państwa podczas podpisywania petycji.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1, lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wyłącznie w poniższych celach:

  • Przekazania podpisanej petycji do Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1, lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegający na ochronie swoich praw.

Administrator wymaga podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc dołączyć do zgłoszenia w petycji:

  • imię
  • adres e-mail

Jeśli z jakiegoś powodu nie zostaną podane wszystkie wymagane dane, Administrator nie będzie mógł dołączyć Państwa danych do petycji.

System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi określone w art. 24 oraz w art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Państwa dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności.

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych. Po odwołaniu zgody państwa dane nie będą zamieszczone w petycji.

Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych.

Podane dane osobowe, bez wcześniejszego udzielenia wyraźnej zgody, nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi które posiadają odpowiednią podstawę prawną.

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie zakończy się realizacja złożonego przez Państwa zlecenia, lub nie wycofają Państwo zgody na przetwarzanie danych. Administrator zapewnia, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki została ona wyrażona.

Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Administrator w sposób zautomatyzowany będzie przetwarzał Państwa dane w postaci plików cookies, czego warunki zostały opisane w osobnej Polityce cookies, oraz w postaci informacji  służących do monitorowania zachowania użytkowników na stronie internetowej za pośrednictwem narzędzia Google Analitics, w zakresie: adresu IP, wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji. Przetwarzanie plików cookies oraz informacji  służących do monitorowania zachowania użytkowników na stronie internetowej nie będzie wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
Podstawą prawną dla przetwarzania plików cookies oraz informacji  służących do monitorowania zachowania użytkowników na stronie internetowej w celach analitycznych i statystycznych jest uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1, lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegający przede wszystkim na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Wszystkie cele związane z przetwarzaniem plików cookies zawarte są w punkcie 6 Polityki cookies.